Apr 2019 — Type Design Week ‘19 — a Fred Smeijers WorkshopEn →

15-21
Apr

There is no wrong approach to letters, or maybe, you could try some more…

Coming from a different angle into the type design world, learning on my own about lettering and calligraphy,  by observing & drawing letters, watching lectures and reading online; I, for a long time, have wished for such an experience as the one made possible by the Grapho_Mat ︎ team. The same people that are behind Cele mai frumoase cărți din România and other good projects.

This year, they’ve organized Type Design Week in partnership with Galeria Posibilă & UNArte and gave us a wonderful time with Mr. Fred Smeijers, expert in type, pies and… unfinished books.

This was a 9-5 intensive week long workshop where we were able to literally cut our teeth at making a set of minuscule letters using two pencils, and a knife, with which we would create a piece of typeset work at the end.

The design approach was hands-on, one of the best ways to make sense of proportions, weight, early design decisions that we would get to carry over the entire set of letters to make it into a coherent bunch.

I won’t get too much into the details and constraints of it all, just gonna say this that the grid we were working on, made all the sense in the final day when we were able to calculate and scale down the the word lenght and create our compositions based on those figures alone, which was a nice turn around and a good time saving solution that was probably a custom carried over from early printers.

As a whole, this was an enriching experience from my perspective and a great and fun way to cutting stencil letters in a mostly digital time and space.

I am grateful to the Grapho_Mat team and Mr. Smeijers for this opportunity to learn new old ways of cutting type right. Thank you!

Till next time…


Ro →
Nu există o abordare greșită a literelor, sau poate, mai încercă...

Venind dintr-un unghi diferit în lumea designului de literă, învățând despre litere și caligrafie pe cont propriu, prin observarea și desenarea literelor, urmărirea prezentărilor și citind online; pentru mult timp, mi-am dorit să iau parte la o asemenea experiență ca cea realizată de echipa Grapho_Mat ︎. Aceiași oameni ce se află în spatele Celor mai frumoase cărți din România și alte proiecte bune.

În acest an, au organizat Type Design Week împreună cu Galeria Posibilă & UNArte și ne-au oferit un moment minunat cu domnul Fred Smeijers, expert în litere, plăcinte și ... cărți neterminate.

Acesta a fost un atelier de lucru intens de o săptămână de la 9-5, unde am fost determinați literalmente să ne ascuțim dinții dezvoltând un set de litere minuscule, folosind două creioane și un cuțit, pe care urma a le folosi în lucrarea de la final.

Abordarea de proiectare a fost practic, una dintre cele mai bune modalități de a face sens de proporții, greutate, deciziile de proiectare de început pe care urma să le ducem pe întregul set de litere pentru a le transforma într-un buchet coerent.

Nu voi intra prea mult în detaliile și constrângerile din toate acestea, doar am să spun că rețeaua pe care am lucrat, a făcut cu totul sens în ultima zi când am putut calcula și reduce dimensiunea cuvântului și astfel crea compoziții bazate exclusiv pe acele cifre, ceea ce a fost o întoarcere faină și o bună soluție de economisire a timpului, ce a fost, probabil, un obicei transferat de la tipografii timpurii.

În ansamblu, aceasta a fost o experiență bogată din perspectiva mea și o modalitate extraordinară și amuzantă de a tăia litere de tip stencil într-un timp și spațiu în mare parte digital.

Sunt recunoscător echipei Grapho_Mat și domnului Smeijers pentru această ocazie de a învăța noi vechi maniere de a tăia litere fain. Mulțumesc!


Go forth and be well! Photos © Grapho_Mat.


Copyright © 2017–2020
Ograda Type Company SRL
All rights reserved.