Fonturile Demo sunt precum aperitivele pentru cursul principal. Pentru o degustare tot ce ai de făcut e să te înscrii la buletinul nostru informativ.
Demo fonts are like hors d’oeuvres to the main course. To get a taste all you have to do is join our newsletter.


Newsletter •

Buletin informativ

*Our newsletter is quite intermittent.
You can unsubscribe at any time.Licență Font Demo
Folosind Fonturile, sunteți de acord să utilizați Fonturile numai în scopuri de testare. Folosirea în munca de Student este permisă, dar nu este permisă folosirea de către un Student în activități comerciale.

Fonturile Demo pot fi utilizate numai în scopuri de testare. Aceasta includ prezentări și experimente. Orice proiect profesionist sau cu care se confruntă consumatorii necesită achiziționarea unei Licențe.

Utilizarea Fonturilor este permisă atât timp cât este necesar pentru luarea unei decizii cu privire la achiziționarea sau nu a unei Licențe.

Dacă Fontul va fi transmis sau utilizat de un Client, Clientul trebuie să achiziționeze o Licență corespunzătoare.

Nu sunt permise modificări ale Software-ului Fonturilor sau ale Modelului încorporat în acesta.

Ce obții cu Fonturile Demo:

AĂÂBCDEFGHIÎ
JKLMNOPQRSȘ
TȚUVWXYZ
aăâbcdefghiî
jklmnopqrsș
tțuvwxyz
1234567890., [spațiu]

Fără kerning
Fără caracteristici opentype.

Demo Font License
By using the Fonts, You are agreeing to use the Fonts for testing purposes only. Use in Student work is permitted, but use by a Student in commercial work is not permitted.

Demo Fonts may be used for testing purposes only. This includes presentations, and experiments. Any professional or consumer facing projects require the purchase of a License.

Use of the Fonts is permitted for as long as it is required to make a decision on whether or not you will purchase a License.

If the Font will be transmitted or used by a Client, the Client must purchase an appropriate License.

Modifications to the Font Software or the Design embodied therein is not permitted.

What you get with Demo Fonts:

AĂÂBCDEFGHIÎ
JKLMNOPQRSȘ
TȚUVWXYZ
aăâbcdefghiî
jklmnopqrsș
tțuvwxyz
1234567890., [space]

No kerning
No opentype features.
THANK YOU, COME AGAIN!
Copyright © 2017–2020
Ograda Type Company SRL
All rights reserved.