Apr 2019 — Ce face o literă — Workshop series

En →

6-9
Apr
What makes a letter? It’s a real question, just like any unicorn can be. How many ways could one person look at, interpret, decipher, or creat a letter? Out of scratch? Well, for starters, there have been others before, that have used letters, they have written with them, in various ways and in different styles, defined by  their time, or by the way in which the letters where rendered. Long story short…

On Saturday the 6th of April, with the good help of the fine people from Seneca Anticafe, we held a workshop to figure it out. I thought best to start with the Italic hand, for its ease of use, yet make it a little bit difficult and write it with a flat brush.

These were some of the results of our first encounter: brush strokes exercices and the letter A & a with some variations.
Ro →
Ce face o literă? Este o întrebare reală, la fel cum orice inorog poate fi. În câte feluri ar putea o persoană să privească, să interpreteze, să descifreze sau să creeze o literă? De la zero? Ei bine, pentru început, au fost alții înainte, care au folosit litere, au scris cu ele, în moduri diferite și în diverse stiluri, definite de timpul lor, sau prin felul în care literele au fost redate. Pe scurt…

Sâmbătă, 6 aprilie, cu ajutorul celor buni oameni din Seneca Anticafe, am ținut un atelier pentru a ne da seama. M-am gândit cel mai bine să încep cu stilul Italic, pentru ușurința de utilizare, dar ceva mai dificil și scris cu o pensulă lată.

Acestea au fost unele dintre rezultatele primei noastre întâlniri: exerciții de tușe și litera A & a cu unele variații.

Photos © Seneca Anticafe
En →
Follow Ograda.Co & Seneca Anticafe for more info on the next workshop.
Ro →
Urmărește Ograda.Co & Seneca Anticafe pentru mai multe informații despre următorul atelier.

Copyright © 2017–2020
Ograda Type Company SRL
All rights reserved.