Oct 2018 — Romanian Currency Sign
En →15
Sep

-
15
Oct

About a month ago, as I was working on the website, I noticed that a symbol for the Romanian Leu could be useful and would look better than the ISO code RON alongside other currency symbols such as the Euro (€) in this case.

The Euro sign (€) is the currency sign used for the euro, the official currency of the European Union (EU) and other non-EU countries. The design was presented to the public by the European Commission on 12 December 1996. The international three-letter code (according to ISO standard ISO 4217) for the euro is EUR. In Unicode it is encoded at U+20AC.[1]

The Romanian Leu (Romanian pronunciation: [lew], plural lei [lej]; sign: L; ISO 4217 code: RON; numeric code: 946) is the currency of Romania.[2]

Apparently I was not the only one to raise this issue, there were about six other people in the last four or five years that had something to say on the subject.*

As it happens, around the same time, I came across an entry on the Alphabettes website where Kimya Gandhi talked about her favourite talks from ATypI 2018. One of which was “A sheqel for your thoughts” by Shani Avni on David Ismar’s efforts into designing and implementing a Hebrew currency sign. A really entertaining and well documented presentation that you should watch. [ ︎ ]

Fueled by these and having an other window open and my hands messing around with the very typeface you are reading now, at that time, definitely made it easier to design a few proposal symbols and include them in the files as Private Use Unicode values (for now):  (uniE000);  (uniE001);  (uniE002).

Here, some examples alongside other currency signs:
899 £4 32 ¥765 $23 512

Now, my hope is that this could be taken as a conversation starter, and a way to address an existing issue, that may not be vital, yet one that could at the least, make a few people sigh in relief after some time, maybe even bring a smile to someone’s face; and also save some line space and look smarter in the process.

Ro →
În urmă cu o lună, pe măsură ce lucram la site, am observat că un simbol pentru leul românesc ar putea fi util și ar arăta mai bine decât codul ISO RON alături de alte simboluri monetare, cum ar fi euro (€) în acest caz.

Semnul euro (€) este semnul valutar utilizat pentru euro, moneda oficială a Uniunii Europene (UE) și alte țări din afara UE. Proiectul a fost prezentat publicului de către Comisia Europeană la 12 decembrie 1996. Codul internațional de trei litere (conform standardului ISO 4217) pentru euro este de EUR. În Unicode este codificat la U + 20AC.[1]

Leul românesc, plural lei, semn: L, ISO 4217 cod: RON, cod numeric: 946) este moneda națională a României.[2]

Se pare că nu eram singurul care a atras atenția asupra acestei situații, în ultimii patru sau cinci ani au existat aproximativ șase persoane care au avut ceva de spus despre acest subiect.*

Așa cum se întâmplă, în aceeași perioadă, am dat peste o intrare pe site-ul Alphabettes
unde Kimya Gandhi a vorbit despre discuțiile sale preferate din cadrul ATypI 2018. Una dintre acestea a fost "A sheqel for your thoughts" de Shani Avni despre eforturile lui David Ismar în proiectarea și implementarea unui semn de monedă evreiască. O prezentare cu adevărat placută și bine documentată pe care ar trebui să o urmăriți. [ ︎ ]

Alimentat de acestea și având o altă fereastră deschisă și mâinile prinse exact în lucrul la fontul pe care le citiți acum, la acel moment, a făcut cu siguranță mai ușor să proiectez câteva simboluri propunere și să le includ în fișier ca Valori Unicode de Utilizare Privată (pentru moment):  (uniE000);  (uniE001);  (UniE002).

Iată câteva exemple, alături de alte semne valutare:

899 £4 32 ¥765 $23 512

Acum, speranța mea este că acest text ar putea fi luat ca un început de conversație și o modalitate de a aborda o problemă existentă, care poate să nu fie vitală, dar care ar putea cel puțin să facă pe câțiva oameni să se simtă ușurați după o vreme, poate chiar ar aduce un zâmbet pe fața cuiva; și, de asemenea, să salveze spațiu și să arate decent în același timp.Copyright © 2017–2020
Ograda Type Company SRL
All rights reserved.