Politica de ConfidențialitateConfidențialitatea dvs. este importantă pentru noi.

Politica Ograda Type Company SRL este aceea de a vă respecta confidențialitatea cu privire la orice informații pe care le putem colecta în timp ce operează site-ul nostru web. În consecință, am dezvoltat această politică de confidențialitate pentru a înțelege cum colectăm, comunicăm, dezvăluim și folosim astfel informațiile personale. Ne-am prezentat politica de confidențialitate mai jos.

Vom colecta informații personale cu mijloace legale și corecte și, după caz, cu cunoștințele sau consimțământul persoanei în cauză.

Înainte sau în momentul colectării informațiilor personale, vom identifica scopurile pentru care se colectează informațiile.

Vom colecta și vom folosi informațiile personale numai pentru îndeplinirea scopurilor specificate de noi și în alte scopuri auxiliare, cu excepția cazului în care obținem acordul persoanei în cauză sau conform legii.

Datele personale trebuie să fie relevante pentru scopurile pentru care urmează să fie utilizate și, în măsura necesară pentru aceste scopuri, să fie corecte, complete și actualizate.

Vom proteja informațiile personale prin utilizarea unor garanții rezonabile de securitate împotriva pierderii sau furtului, precum și accesul neautorizat, dezvăluirea, copierea, utilizarea sau modificarea.

Vom pune la dispoziția clienților informații despre politicile și practicile noastre referitoare la gestionarea informațiilor personale.

Vom păstra numai informațiile personale atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri.

Ne angajăm să ne desfășurăm activitatea în conformitate cu aceste principii, pentru a ne asigura că confidențialitatea informațiilor personale este protejată și menținută. Ograda Type Company SRL poate modifica din când în când această politică de confidențialitate la discreția exclusivă a Ograda Type Company SRL.

Privacy PolicyYour privacy is important to us.

It is Ograda Type Company SRL's policy to respect your privacy regarding any information we may collect while operating our website. Accordingly, we have developed this privacy policy in order for you to understand how we collect, use, communicate, disclose and otherwise make use of personal information. We have outlined our privacy policy below.

We will collect personal information by lawful and fair means and, where appropriate, with the knowledge or consent of the individual concerned.

Before or at the time of collecting personal information, we will identify the purposes for which information is being collected.

We will collect and use personal information solely for fulfilling those purposes specified by us and for other ancillary purposes, unless we obtain the consent of the individual concerned or as required by law.

Personal data should be relevant to the purposes for which it is to be used, and, to the extent necessary for those purposes, should be accurate, complete, and up-to-date.

We will protect personal information by using reasonable security safeguards against loss or theft, as well as unauthorized access, disclosure, copying, use or modification.

We will make readily available to customers information about our policies and practices relating to the management of personal information.

We will only retain personal information for as long as necessary for the fulfilment of those purposes.

We are committed to conducting our business in accordance with these principles in order to ensure that the confidentiality of personal information is protected and maintained. Ograda Type Company SRL may change this privacy policy from time to time at Ograda Type Company SRL's sole discretion.
Copyright ©2017-2018
Ograda Type Co. SRL
All rights reserved.

Contact
Email
Address